THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

Với một Cá nhân, Học là con đường duy nhất để có nhận thức đúng đắn về bản thân, về thế giới, và cách thức ứng xử giữa bản thân trong sự tương tác với thế giới nhằm đạt được hạnh phúc và thành công

Với mỗi Doanh nghiệp, Học cũng là con đường duy nhất để đi nhanh hơn, đi xa hơn và vững vàng hơn trong quá trình xây dựng và phát triển, để đi từ một công ty tốt tới một công ty vĩ đại, chỉ có thể không ngừng học hỏi

Với mỗi Quốc gia, Giáo dục luôn là lĩnh vực quan trọng nhất để có thê vươn lên và ảnh hưởng tới các mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội khác trong khu vực và trên thế giới, trí tuệ quốc gia, bản lĩnh các nhà lãnh đạo mọi thời kỳ luôn là tài sản quý giá nhất mà mỗi dân tộc có thể sở hữu

Với nhận thức sâu sắc đó, TalentPool cam kết tham gia chủ động, tích cực, và không ngừng nỗ lực trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp học tập hiệu quả, thông qua đó, mỗi người sẽ khám phá hết tiềm năng trong chính mình, doanh nghiệp sẽ tối ưu hoá nguồn lực để thành công.

TalentPool cũng trân trọng tri ân những tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi song hành cùng quý vị trên con đường đó và chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng: Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau, giúp Việt Nam, trong đó, doanh nghiệp của các bạn, và cá nhân các bạn, trở thành một quốc gia không ngừng học hỏi, không ngừng tiến bộ.

Trân trọng,

Đỗ Thuỳ Dương.

 

OUR MASTER TRAINERS

TalentPool commits to connecting our clients with the highly acknowledged consultants experienced in working in international environments and possess a deep understanding of the local market in the field of consulting, training and business.

LEARN MORE
'