CONTACT US | TalentPool

CONTACT US

Dù bạn ở đâu, bất kỳ lúc nào hãy liên hệ với chúng tôi nếu cần biết thêm thông tin!

HA NOI

Suite 301, 3rd floor, Tower C - UDIC Complex, Hoang Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam.
Tel: (+ 84 4) 7306 6777 || Fax: (+ 84 4) 6268 6766
Email : sales@talentpool.com.vn
Hotline: 091 229 2562 (Mrs. Thủy)

CONTACT
Suite 301, 3rd floor, Tower C - UDIC Complex, Hoang Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam
Hotline: (+84) 47306 6777/ (+84) 91 229 2562 (Mrs. Thủy)
Register
Captcha:
captcha

CONTACT US TODAY

Wherever you are, contact us if you need more information!

'