Xây dựng lực lượng bán hàng thành tích cao

Ngày 3.3.2015. TalentPool và CFC đã tổ chức lễ bàn giao "Cẩm nang bán hàng" và trao chứng chỉ tốt nghiệp chương trình “Tăng cường năng lực bán hàng ...

'