* Đối tượng

 

– Bộ phận Phát triển kinh doanh

– Bộ phận Quản lý quan hệ khách hàng

– Bộ phận Dịch vụ khách hàng

 

* Tác động của chương trình

 

– Nâng cao hiệu suất bán hàng

– Tăng thị phần & mức độ gắn kết của khách hàng

– Phát triển văn hóa bán hàng chủ động

 

XDLLBanHangThanhTichCao

 

* Các chuyên đề đào tạo bao gồm:

 

I. CÁ NHÂN VƯỢT TRỘI

1. TPB – Thương hiệu cá nhân – Personal Branding & Trust

2. TPP – Thuyết trình bán hàng – Powerful Sales Pitching

3. TLM – Quản trị cuộc hẹn bán hàng – Client Meeting Management

4. TSA – Kế hoạch hành động bán – Sales Action Plan

5. TPT – Tìm kiếm cơ hội & Thiết lập cuộc hẹn bán hàng – Prospecting & Telesales

 

II. ĐỘI NGŨ VƯỢT TRỘI 

 

1. TLN – Phát triển quan hệ khách hàng – Lobbying & Networking

2. TES – Chăm sóc khách hàng VIP – Exellence Customer Services

3. TPM – Quản trị danh mục khách hàng – Clients Portfolio Management

4. TKA – Quản trị khách hàng trọng điểm – Key Account Management

5. TSS – Bán hàng tư vấn SPIN – SPIN Consultative Selling Skills

 

III. CHƯƠNG TRÌNH MỚI 

 

1. TGR – Tìm kiếm lời giới thiệu – Getting Referral

2. TGY – Tương tác cùng phát triển – Sales Psychology

 

_________________________________________

Profile Công ty Cổ phần Hội tụ Nhân tài TalentPool

Giải pháp TalentPool được thiết kế tư vấn cho từng doanh nghiệp cụ thể linh hoạt áp dụng theo quy mô, bối cảnh, mục tiêu và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai đạt đến kết quả cuối cùng.

 

* Để tìm hiểu chi tiết về các chương trình đào tạo của TalentPool, vui lòng liên hệ:

Ms. Lê Thuỷ – Phó Giám đốc TalentPool
Điện thoại: 0912.292.562
Email: sales@talentpool.com.vn

 

Đăng ký khóa học
KHÁCH HÀNG
Khách hàng 1
Khách hàng 3
Khách hàng 4
Liên hệ
Phòng 301, tầng 3 tháp C, Tòa nhà UDIC Complex, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Lê Thuỷ
0912 292 562
sales@talentpool.com.vn
Đăng ký
Captcha:
captcha

'