Đối tượng:

– Ban điều hành

– Hội đồng Quản trị

– Lãnh đạo tiềm năng

 

Tác động chương trình:

– Cập nhật tư duy và phương pháp quản trị hiện đại

– Sẵn sàng cho mọi sự thay đổi

– Dẫn dắt tổ chức từ tốt tới vĩ đại

 

LanhDaoChuyenHoaVS

 

Các chuyên đề chính:

1. TGG – Từ tốt đến vĩ đại – Good to Great

2. TTM – Quản trị tài năng – Talent Management

3. TQT – Quản trị sự thay đổi – Change Leadership

4. TQK – Quản trị khủng hoảng – Crisis Management

5. TTL – Tư duy chiến lược – Strategic Leadership

6. TLD – Tư duy lãnh đạo – Leadership Mindset

 

PROFILE CỦA TALENTPOOL

Giải pháp TalentPool được thiết kế tư vấn cho từng doanh nghiệp cụ thể linh hoạt áp dụng theo quy mô, bối cảnh, mục tiêu và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai đạt đến kêt quả cuối cùng.

 

Để tìm hiểu chi tiết về các chương trình đào tạo của TalentPool, vui lòng liên hệ:

Ms. Lê Thuỷ – Phó Giám đốc TalentPool
Điện thoại: 0912.292.562
Email: sales@talentpool.com.vn

Đăng ký khóa học
KHÁCH HÀNG
Khách hàng 1
Khách hàng 3
Khách hàng 4
Liên hệ
Phòng 301, tầng 3 tháp C, Tòa nhà UDIC Complex, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Lê Thuỷ
0912 292 562
sales@talentpool.com.vn
Đăng ký
Captcha:
captcha

'